Ứng dụng điện toán CUDA để mô phỏng thành phố Rotterdam

Posted in Đồ họa Tin
at 2010.08.24
With 0 Comments

Procedural và ESRI vừa cùng nhau hợp tác với NVIDIA để thiết lập một tiến trình xử lý song song (pipeline) để tạo dựng, phân tích và diễn họa các thành phố 3D theo dạng hình ảnh thực từ dữ liệu 2D ArcGIS. Đoạn video này trình diễn quá trình tạo dựng mô hình 3D thành phố Rotterdam, Hà Lan thông qua chương trình CityEngine – một chương trình chuyên dụng trong lĩnh vực quy hoạch và mô phỏng đô thị số.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.