GPU Caps Viewer 1.9.2 đã hỗ trợ cập nhật GTS 450

at 2010.09.21
With 0 Comments

Cùng sự xuất hiện “ào ạt” của các card đồ họa GTS 450 mới nhất của NVIDIA, các nhà sản xuất phần mềm gần đây cũng đã cập nhật những sản phẩm của mình lên các phiên bản mới nhất, hỗ trợ trong việc nhận diện tốt các thông số của GTS 450 cũng như vá một số lỗi phát sinh và đưa vào thêm một số tính năng. GPU Caps 1.9.2 Viewer cũng không nằm trong ngoại lệ.

Vốn là một công cụ giúp người dùng có cái nhìn nhanh chóng các phân mục thông số của card đồ họa, bao gồm dung lượng bộ nhớ, GPU, các mức xung…) GPU Caps Viewer còn hỗ trợ thêm trong phần hiển thị chi tiết khả năng tương thích với OpenGL, OpenCL, CUDA (đối với card NVIDIA) mà ở các công cụ khác không có được.

GPU Caps Viewer 1.9.2 gồm có những điểm mới bao gồm:

1. Đưa thêm NVIDIA GeForce GTS 450 vào danh sách dữ liệu.

2. Thay đổi trong panel OpenCL, sử dụng tên tương thích của OpenGL (ví dụ như GL_MAX_LIGHTS hay GL_MAX_TEXTURE_SIZE).

3. Sửa một số lỗi về hiển thị.

4. Cập nhật GPU Shark lên phiên bản 0.2.4 (GPU Shark có thể được kích hoạt thông qua nút “Advanced GPU monitoring”).

Bạn đọc quan tâm, có thể tải về phần mềm GPU Caps Viewer 1.9.2 ngay tại đây.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.