Microsoft chính thức chào đón bộ phận Thiết bị và Dịch vụ của Nokia

at 2014.04.25
With 1 Comments

Tập đoàn Microsoft thông báo đã hoàn tất việc mua lại bộ phận Thiết bị và Dịch vụ của Nokia. Việc mua lại đã được các cổ đông Nokia và cơ quan quản lý nhà nước trên thế giới chấp thuận. Sự hoàn tất việc mua lại đánh dấu bước đầu tiên trong việc kết nối hai tổ chức này làm một. 

One response to “Microsoft chính thức chào đón bộ phận Thiết bị và Dịch vụ của Nokia”

  1. hx70f says:

    không còn ai bình luận nữa sao

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.