Hello‌ ‌các‌ ‌thím!‌ ‌Bên‌ ‌‌https://bookshop.vn/‌‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌event‌ ‌tặng‌ ‌101‌ ‌cuốn‌ ‌sách‌ ‌cho‌ ‌các mem‌ ‌của‌ ‌họ.‌

 ‌Thím‌ ‌nào‌ ‌muốn‌ ‌nhận‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌thì‌ ‌sang‌ ‌tham‌ ‌dự‌ ‌nhé!‌ ‌101‌ ‌cuốn‌ ‌này‌ ‌khá‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌về‌ ‌loại‌ ‌thể,‌ ‌từ‌ ‌các‌ ‌cuốn‌ ‌Hàn‌ ‌lâm‌ ‌như‌ ‌của‌ ‌Nietzsche,‌ ‌Platon,‌ ‌Deleuse...‌ ‌đến‌ ‌sách‌ ‌phổ‌ ‌thông‌ ‌như‌ ‌Hạt‌ ‌giống‌ ‌tâm‌ ‌hồn,‌ ‌Tony‌ ‌Buổi‌ ‌sáng...‌ ‌Từ‌ ‌văn‌ ‌chương‌ ‌đến‌ ‌vật‌ ‌lý,‌ ‌triết‌ ‌học,‌ ‌tôn‌ ‌giáo,‌ ‌lịch‌ ‌sử‌ ‌hầu‌ ‌như‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌cả.‌ ‌

Luật‌ ‌chơi‌ ‌cũng‌ ‌khá‌ ‌đơn‌ ‌giản:‌ ‌

•‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Anh‌ ‌em‌ ‌like‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌tại‌ ‌địa‌ ‌chỉ:‌ ‌

https://www.bookshop.vn/newsfeed/thao-luan/tang-100-cuon-sach-cho-nguoi-thuong-cua-books‌ hop/‌

•‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Comment‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bên‌ ‌dưới‌ ‌post,‌ ‌kèm‌ ‌theo‌ ‌1‌ ‌con‌ ‌số‌ ‌bất‌ ‌kỳ‌ ‌có‌ ‌03‌ ‌chữ‌ ‌số.‌ ‌

•‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ Kèm các hastag sau vào comment: #Bookshop , #101CuonSach , #ReviewSach

‌ ‌

​100‌ ‌cuốn‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌Bookshop‌ ‌giao‌ ‌tận‌ ‌tay‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌các‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌sau:‌ ‌

‌ ‌

1.‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌03‌ ‌bước‌ ‌theo‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌như‌ ‌trên.‌ ‌

‌ ‌

2.‌ ‌Sách‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌trao‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌comment‌ ‌con‌ ‌số‌ ‌đúng‌ ‌hoặc‌ ‌gần‌ ‌đúng‌ ‌nhất‌ ‌với‌ ‌giải‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌XSKT‌ ‌MB,‌ ‌mở‌ ‌ngày‌ ‌11/01/2019.‌ ‌ ‌

3.‌ ‌100‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌chọn‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌từ‌ ‌trong‌ ‌101‌ ‌cuốn‌ ‌sách‌ ‌mà‌ ‌Bookshop‌ ‌dành‌ ‌riêng‌ ‌cho‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌này.‌ ‌Lưu‌ ‌ý,‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌số‌ ‌gần‌ ‌nhất‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌ưu‌ ‌tiên‌ ‌chọn‌ ‌sách‌ ‌trước‌ ‌(Số‌ ‌gần‌ ‌nhất‌ ‌tính‌ ‌bằng‌ ‌cách‌ ‌lấy‌ ‌3‌ ‌số‌ ‌cuối‌ ‌của‌ ‌Xskt‌ ‌MB‌ ‌trừ‌ ‌đi‌ ‌số‌ ‌dự‌ ‌đoán)‌ ‌

‌ ‌

​Danh‌ ‌sách‌ ‌101‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌nhận‌ ‌sách‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌đăng‌ ‌tải‌ ‌trên‌ ‌kênh‌ ‌của‌ ‌Bookshop‌ ‌vào‌ ‌ngày‌ ‌12/01/2019.‌ ‌Sau‌ ‌khi‌ ‌Bookshop‌ ‌xác‌ ‌nhận‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌với‌ ‌100‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌may‌ ‌mắn,‌ ‌em‌ ‌sẽ:‌ ‌

•‌ ‌Admin‌ ‌Bookshop‌ ‌sẽ‌ ‌tự‌ ‌trao‌ ‌quà‌ ‌tận‌ ‌tay‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌ở‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌nội‌ ‌thành‌ ‌Tp.‌ ‌HCM.‌ ‌

•‌ ‌Nếu‌ ‌ở‌ ‌ngoài‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌nội‌ ‌thành‌ ‌TPHCM‌ ‌thì‌ ‌cảm‌ ‌phiền‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌mình‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌ship‌ ‌hàng‌ ‌với‌ ‌nha!‌ ‌Vì‌ ‌bookshop‌ ‌mới‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌còn‌ ‌nghèo‌ ‌quá‌ ‌:'(‌ ‌

•‌ ‌Sau‌ ‌01‌ ‌tuần‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌ngày‌ ‌công‌ ‌bố‌ ‌kết‌ ‌quả,‌ ‌nếu‌ ‌người‌ ‌trúng‌ ‌thưởng‌ ‌không‌ ‌phản‌ ‌hồi‌ ‌xác‌ ‌nhận‌ ‌với‌ ‌Admin‌ ‌về‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌và‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌nhận‌ ‌quà‌ ‌(trên‌ ‌giao‌ ‌diện‌ ‌chat‌ ‌của‌ ‌bookshop),‌ ‌phần‌ ‌thưởng‌ ‌sẽ‌ ‌bị‌ ‌hủy.‌ ‌

Thông‌ ‌tin‌ ‌cụ‌ ‌thể‌ ‌về‌ ‌tên‌ ‌100‌ ‌cuốn‌ ‌sách‌ ‌thì‌ ‌các‌ ‌thím‌ ‌xem‌ ‌tại‌ ‌link‌  ‌trên‌ ‌nha!‌ ‌

Nguồn bài viết: https://forums.voz.vn/showthread.php?p=155756457#post155756457