Influencer marketing vẫn tiếp tục mở rộng và tăng trưởng trong năm 2020. Khi các thương hiệu tăng quy mô đầu tư tiếp thị có ảnh hưởng và chuyển từ các chiến dịch ngắn hạn sang cách tiếp cận liên tục.

Bắt đầu các mối quan hệ đối tác influencer thành công đòi hỏi phải đưa ra quyết định sáng suốt và có sự hiểu biết thực sự về Influencer marketing. Infographic mới này sẽ chia sẻ một bứctranh về ba động lực thúc đẩy Influencer marketing bao gồm: người sáng tạo nội dung, nhà tiếp thị và mạng xã hội.

=> Link tải Infographic gốc: https://sum.vn/45jcN


You may also like