Nếu bạn chưa biết cách thêm Đầu trang và Chân trang trên Google Docs thì đây là bài viết bạn nên đọc.

Đầu trang và Chân trang (Header và Footer) là các phần trên cùng và dưới cùng của tài liệu. Phần này thường chứa các thông tin như số trang, ngày tháng, tên tác giả hoặc tên file.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt lên, truy cập Google Docs và mở một tệp mới hay có sẵn để thực hiện.

Tiếp theo, ấn vào Chèn -> Đầu trang và chân trang -> Chọn đầu trang hay chân trang để thêm vào tài liệu của bạn.


Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để thêm đầu trang và chân trang. Trên Windows, ấn bộ ba phím Ctrl + Alt + O sau đó ấn H để thêm đầu trang, thay phím H bằng phím F để thêm chân trang. Với MacOS là Ctrl + Cmd + O và H để thêm đầu trang, thay H bằng F để thêm chân trang.


Sau khi thêm đầu trang và chân trang, chúng ta có thể thiết lập các thông số về bố cục cũng như cách hiển thị trên tài liệu mà mình đang viết.


Cụ thể hơn, ấn vào Tuỳ chọn để Định dạng đầu trang hay chân trang, thêm số trang và thậm chí ta có thể xoá đầu trang hay chân trang ở đây.


Các thông số trong phần Định dạng bao gồm canh lề và bố cục, chúng ta cũng có thể cho phần đầu trang của trang đầu khác với các trang còn lại hay trang chẵn và lẻ khác nhau.


Ở phần số trang, ta có thể chọn nơi hiển thị số trang là đầu hay cuối trang, có hay không hiển thị trang đầu tiên.