Nếu bạn thấy rằng mình thường xuyên sử dụng một kiểu trình chiếu nhiều lần, bạn có thể tiết kiệm thời gian cho mình bằng cách sử dụng một mẫu. Và bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo mẫu tuỳ chỉnh trong Google Slides.

Mặc dù công cụ này của Google cung cấp một loạt các mẫu để lựa chọn, nhưng sẽ có lúc chúng ta cần phải thay đổi lại cho đúng sở thích của mình.


Bước đầu tiên chúng ta cần thực hiện chính là truy cập Google Slides và mở file trình chiếu bất kỳ bạn muốn làm mẫu.

Fire up Google Slides and get the foundation of a template ready to go.

Tiếp đến, nhấn vào tên file trình chiếu để thay đổi nếu bạn muốn, ấn enter sau khi hoàn thành.

Rename the file to include "Template" so it's easy to distinguish from completed presentations.

Kế tiếp, nhấn vào biểu tượng thư mục kế bên tên file và chọn biểu tượng New Folder để tạo một thư mục mới chưa các file mẫu bạn sẽ tạo.

Click the folder icon, and then click on the "New Folder" icon at the bottom of the pane.

Đặt tên cho thư mục vừa tạo.

To keep things organized, name the folder "Google Slides templates" and store any other templates you create in here.

Sau khi tạo xong thư mục, bấm Move here để lưu mẫu trình chiếu vào thư mục mới.

Next, click "Move here" to save the template in this folder.

Bạn cũng có thể tạo nhiều thư mục để dễ dàng phân loại hơn sau này với các thao tác tương tự như trên.

Go to your Google Drive and double-click on the template folder you just created.

Và vì đây là file mẫu, nên mỗi khi muốn sử dụng chúng ta cần tạo một bản sao để chỉnh sửa. Nhấn chuột phải vào file mẫu, chọn Make a copy để bắt đầu tạo bản sau.

To make a copy of the template, right-click the file and click "Make a copy."

Bạn cũng có thể tạo một bản sau trong khi đang chỉnh sửa mẫu trình chiếu bằng cách chọn File – Make a copy, nhập tên file và chọn thư mục muốn lưu, sau đó nhấn Ok.

While viewing the template, click File > Make a copy to duplicate the file to your Drive.

Give the file a name, choose a folder for the copy, and then click "OK."

Vậy là xong, nếu bạn muốn tạo thêm nhiều mẫu chỉ cần lặp lại các bước tương tự.

Theo HowToGeek