Flash (5)

Flash Plus 2 – Smartphone 3

Flash Việt Nam hợp tác cùng Lazada giảm giá hơn 1 triệu đồng cho dòng máy Flash Plus 2 trong 4 ngày 12 – 15/12/2016 này với giá – RAM 2 GB chỉ còn 2.490.000, RAM 3 GB chỉ còn 2.990.000.

Nintendo giảm giá DSi và DSi XL từ 12 tháng 9

Nintendo giảm giá DSi và DSi

Nintendo giảm giá DSi và DSi XL từ 12 tháng 9 năm 2010