Sức mạnh của cộng đồng đã được thực thi.

Bắt đầu từ một lời kêu gọi hành động từ PCMR và nVidia, hơn 400k tình nguyện viên tham gia Folding@home để quyên góp tài nguyên máy tính nhằm nghiên cứu Covid-19. Trước khi đạt được sức hút trong cộng đồng người chơi game và đam mê PC, dự án này đã có khoảng  30 ngàn tình nguyện viên tích cực thực hiện các “bài toán” liên quan đến Covid-19.

Theo Bowman, chỉ với 30 ngàn tình nguyện viên dành riêng cho Covid-19, Folding@home đã đạt khoảng 100 petaFLOPS về hiệu suất tính toán. Giờ đây với hơn 400 ngàn tình nguyện viên, Folding@home có khả năng đạt hiệu suất tính toán phân tán 470 petaFLOPS. Hoặc nói cách khác, nó có hiệu năng bằng hai lần hiệu năng cao nhất của siêu máy tính Summit.  

Một số cửa hàng công nghệ cũng đã tham gia. Phần cứng của Tom, AnandTech, Hothardware và OC3D đều được dùng để tham gia vào dự án này. Ngay cả các nhà cung cấp phần cứng PC như EVGA cũng đã tham gia vào. Ngoài ra, Gigabyte cũng đã tặng 10 chiếc PC cao cấp cho các nhóm nghiên cứu Folding@home.

Folding@home có một số mô phỏng dựa trên CPU và GPU nhằm phân tích động lực học và tính chất của protein Covid-19. Từ đó, Folding@home hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về cách thuốc có thể ảnh hưởng đến virus dẫn tới cơ hội điều trị tiềm năng.

Theo TechSpot


You may also like