Huawei is coming back?

Huawei nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ kể từ tháng 5 năm 2019, điều đó có nghĩa là nó không có quyền truy cập vào các công nghệ liên quan đến Hoa Kỳ, bao gồm các dịch vụ trên di động của Google. Nhưng họ cũng có ngoại lệ, Microsoft là một ví dụ.


Nếu Google cũng được cấp quyền miễn trừ tương tự, Huawei có thể cập nhật ngay các thiết bị hiện tại của mình với Google Mobile Services (nghĩa là các ứng dụng và dịch vụ như Play Store, Maps, Photos, Youtube và Gmail có thể chạy trên smartphone Android của Huawei).

Hiện tại Huawei có Huawei Services của riêng mình như một giải pháp thay thế cho các dịch vụ của Google, nhưng hiện nó vẫn còn khá hạn chế và chưa thể thay thế hoàn toàn cho Google Services.

Một số người dùng đã thử tải các dịch vụ của Google trên thiết bị Huawei, nhưng Google đã cảnh báo về những nguy hiểm tiềm tàn khi làm điều đó vì các tin tặc có thể dễ dàng tấn công cũng như tạo ra các ứng dụng giả mạo để xâm nhập vào máy người dùng.

Theo GSMArena


You may also like