Một thay đổi hơi khó hiểu từ phía Google.

Gần đây, nhiều người dùng nhận thấy rằng thiết bị của họ không nhận được thông báo ứng dụng đã được cập nhật trên Google Play nữa và nghĩ rằng đó chỉ là một lỗi nào đó đến từ Google. Nhưng không, đây là một sáng kiến mới của Google khi họ thông báo rằng sẽ bỏ các thông báo từ cửa hàng Google Play cho các ứng dụng được cập nhật.


Rõ ràng thay đổi này đã có từ tháng 11 đối với một số người dùng trên phiên bản 17.4 của cửa hàng Play. Đại diện Google cũng đã xác nhận vấn đề này.

Trong thử nghiệm của GSMArena trên phiên bản 18.3.13, họ đã không nhận được bất kỳ thông báo nào sau một số cập nhật ứng dụng.

Bạn nghĩ thế nào về điều này? Google có nên cho người dùng được quyền lựa chọn hiển thị thông báo về các ứng dụng đã được cập nhật trên thiết bị của mình?

Theo GSMArena