Sử dụng cộng đồng là một trong những cách nhanh và hiệu quả nhất để tăng tính ổn định cho hệ thống và sản phẩm của mình, tương tự như những gì Xiaomi đã và đang làm.

Nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc OnePlus đã phải chịu nhiều lỗ hổng bảo mật trong những năm gần đây và trong nỗ lực tăng cường bảo mật cho các sản phẩm của mình, công ty đã công bố một chương trình treo thưởng có tên OnePlus Security Response Center hay còn gọi là OneSRC.

OnePlus will pay you up to $7000 to find bugs in its products

Như là một phần trong chương trình, OnePlus sẽ trả cho bạn từ 50 USD đến 7000 USD cho bất kỳ lỗi nào được phát hiện trong các sản phẩm và hệ thống của hãng. Phần thưởng sẽ được chia thành 5 bậc:

  • Ca đặc biệt quan trọng: lên tới 7000 USD
  • Ca quan trọng: 750 USD đến 1500 USD
  • Ca hơi quan trọng: 250 USD đến 750 USD
  • Ca trung bình: 100 USD đến 250 USD
  • Ca không quan trọng: 50 USD đến 100 USD

OnePlus không cho biết cụ thể phần thưởng sẽ được tính cho mỗi ca là như thế nào nhưng hãng nói rằng sẽ xác định dựa trên mức độ nghiêm trọng của lổ hổng đó và tác động của nó tới hoạt động kinh doanh thực tế.

Oneplus cũng tuyên bố hợp tác với nền tảng treo thưởng cho người tìm được lỗi HackerOne để trau dồi thêm kinh nghiệm từ các nhà nghiên cứu và chuyên gia bảo mật hàng đầu. Chương trình thí điểm của sự hợp tác này sẽ bắt đầu vào năm 2020.


You may also like