Dữ liệu đến từ nhà phân tích thị trường Trendforce cho thấy doanh số của Smart TV đã tăng trong quý 3 năm 2019 so với quý trước. Samsung tiếp tục giữ vị trí đứng đầu, Xiaomi giữ vị trí thứ năm nhưng doanh số lại giảm.

Xiaomi TV 4A

Ở quý 3/2019 Xiaomi có 2.75 triệu đơn đặt hàng, giảm 8.3% doanh số so với quý trước là 3 triệu đơn đặt hàng. Có một sự thật là chỉ có Xiaomi là giảm doanh số trong giai đoạn này. Về tổng quan, doanh số tăng 16.8% và Samsung đã tăng từ 8.9 triệu đơn hàng hàng lên 10.41 tiệu đơn, mức tăng là 17% so với quý trước.

LG vẫn giữ vững vị trí thứ 2 với mức tăng 25.3% trong quý này, từ 5.94 triệu đơn hàng lên 7.44 triệu đơn. Mặc dù lỗ nhẹ so với năm trước (0.7%), TCL đã tăng 14% đơn hàng so với quý trước, từ 4.21 triệu đơn lên 4.62 triệu. 


Hisense đứng thứ tư và ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong toàn bộ danh sách - tăng tới 48% so với quý trước. Nó đã tăng từ 3.11 lên 4.62 triệu đơn đặt hàng và đe dọa vị trí thứ 3 của TCL.

Ước tính số đơn hàng Smart TV trong quý IV năm 2019 sẽ đạt 65.42 triệu đơn.


You may also like