theNEXTvoz

meobolo
meobolo
chịu không nổi thì quit đi
or on strike/lãng công đòi quyền lợi rights
cần thiết thì tổ chức kéo người đập phá máy móc,hãng xưởng để phản đối protest như workers thời kì tư bản ở euro thế kỉ 18,19
or về hometown tỉnh lẻ quê mà nui gia súc,trồng rau vườn ao chuồn v a c,làm nong nghiệp xanh-vẫn có eat chứ bộ
chen chúc ở đô thị đông dân ô nhiễm làm gì?
meobolo
meobolo
phải có máu làm chủ chứ!
start up làm nghèo không khó,biết đâu phất lên thì sao?(còn về lâu dài thì chưa know
book :dạy bà ngoại(con) làm nghèo,í lộn,giàu!
or xuất ngoại đi
,tha phươn cầu thực(có khi lại become việt kieu-khúc ruột(tượng=1 loại túi,ruột già,non,thừa) iu chế độ haha
meobolo
meobolo
phải tự cứu mình trước khi await người khác help,
đánh mọc xơ phát tín hiệu s o s
Top