1 hiệp đánh nhau trong Tam Quốc là bao nhiêu lâu?

I_love_Phuket

Senior Member
Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa hay có đoạn như 2 người đánh nhau 50 hiệp mà không phân thắng bại. Cho em hỏi là 1 hiệp được tính như nào? Là bao nhiêu lâu?
 

mutoyugi

Đã tốn tiền
Cứ hai vũ khí chạm nhau là một hiệp
osCpCsi.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 

huydaika13

Senior Member
Va vào nhau là 1 hiệp, còn nếu chạy song song nhau thì 1 lần ra chiêu là 1 hiệp, mình chơi gảme nó tính thế
 
Top