1 vài tips tán gái thời đại 2020?

ezgame1311

Junior Member
em cũng đầu 2 rồi các thým ạ. Cũng có 1 2 mối tình nhưng trước giờ chưa hề tán gái lần nào. Giờ đến lúc thầy u giục lấy vợ mà nhìn lại mình đoé văn vẻ gì cả. túm váy lại là em đé* biết tán gái ấy. các thým ở đây ai có kinh nghiệm chăn rau hay sát gái gì gì đó rì viu em chút exp chứ mượn văn "em ăn cơm chưa", "chào em, chú đứng đây từ chiều..." đều không ăn thua các thým ạ -_-
 

Trần Ngọc Kỳ

Junior Member
Auto Đức
em cũng đầu 2 rồi các thým ạ. Cũng có 1 2 mối tình nhưng trước giờ chưa hề tán gái lần nào. Giờ đến lúc thầy u giục lấy vợ mà nhìn lại mình đoé văn vẻ gì cả. túm váy lại là em đé* biết tán gái ấy. các thým ở đây ai có kinh nghiệm chăn rau hay sát gái gì gì đó rì viu em chút exp chứ mượn văn "em ăn cơm chưa", "chào em, chú đứng đây từ chiều..." đều không ăn thua các thým ạ -_-
 

ezgame1311

Junior Member
Không biết ăn nói thì chỉ có Đập zai of Nhà giàu thôi, không thì tán những con cùng tầm với mình thớt à
mặt thớt em cũng làm gì đến nỗi. nhưng chả hiểu sao cứ nói chuyện với gái được dăm 3 câu là tắt mẹ văn
 

SoDi CoCa

Senior Member
Game là dễ
 

Attachments

  • EC5D42E7-1D79-4455-B36A-9CDA020923C6.jpeg
    EC5D42E7-1D79-4455-B36A-9CDA020923C6.jpeg
    51.4 KB · Views: 31
Top