10.000 ca tử vong mới vì Covid-19 ở Mỹ trong một tuần

Icefreeze

Đã tốn tiền
Quan chức Mĩ thì coi mạng dân Mẽo như rác rưởi thôi, càng chết nhiều lại càng mừng thêm. Chết 1 triệu mạng/ ngày thì Tổng thống Mẽo Biden cũng ko mảy may bận tâm.
Ơ, Trump đã xuống đâu mà lại hú Biden bây giờ vậy :misdoubt:
 
Top