HN 10 case máy trạm Dell T3600 cpu 4-8 core, ram 16gb, ổ ssd, vga rời chuyên đồ họa giá bán nhanh

Top