HN 1070 Strix - 2070 Galax

80086969

Junior Member
Vỡ gạch đăng lại:
1070 ROG Strix hbh đang dùng hàng ngày fur 64 độ, êm mát led căng
4.2tr
2070 EX OC white 3 Fan bh 7/2022
9.2
Alo 0979038338 để ép giá
 
Top