13 năm TP HCM ấp ủ mô hình chính quyền đô thị

I_love_Phuket

Senior Member
Mô hình chính quyền đô thị được TP HCM ấp ủ 13 năm kỳ vọng tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và hiệu quả quản lý cho đô thị lớn nhất nước.

Sau hai lần đề xuất thí điểm mô hình chính quyền đô thị vào năm 2007 và 2014 nhưng không được chấp thuận, sáng 16/11 Nghị quyết cho TP HCM triển khai mô hình chính quyền đô thị, không cần thí điểm đã được Quốc hội thông qua với 420 đại biểu (tỷ lệ 87%) tán thành.

Đại biểu bấm nút thông qua dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, ngày 16/11. Ảnh:Trung tâm báo chí Quốc hội

Đại biểu bấm nút thông qua dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, ngày 16/11. Ảnh:Trung tâm báo chí Quốc hội.

Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2021 và thực hiện từ 1/7/2021. Theo đó, chính quyền cấp thành phố gồm có HĐND và UBND thành phố; chính quyền địa phương ở quận, phường là UBND quận, phường (không có HĐND). Các nhiệm vụ của cơ quan dân cử cấp quận, phường được điều chuyển cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố và UBND quận, phường để bảo đảm không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

UBND quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, làm việc theo chế độ thủ trưởng; có nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của UBND phường trực thuộc để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, làm việc theo chế độ thủ trưởng; cán bộ, công chức làm việc ở các tổ chức cấp phường thuộc biên chế của tổ chức cấp trên.

Trả lời VnExpress, ông Trương Văn Lắm, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM - người nhiều năm xây dựng Đề án chính quyền đô thị của TP HCM cho biết, việc không tổ chức HĐND ở quận, phường là một trong ba nội dung Đề án chính quyền đô thị TP HCM có từ năm 2007. Thành phố hai lần trình Trung ương nhưng thời điểm đó vướng một số quy định pháp lý nên chưa được chấp nhận.

Lý do TP HCM kiên trì theo đuổi đề án này vì địa phương có dân số, mật độ và quy mô kinh tế lớn nhất nước. Yêu cầu đặt ra, các quyết định quản lý hành chính của chính quyền thành phố phải đến chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp nhanh và chính xác nhất, hạn chế cấp trung gian.

Ông Lắm cho biết khi đề án được triển khai, khu đô thị lõi trung tâm TP HCM (19 quận) chỉ còn chính quyền cấp thành phố có HĐND và UBND. UBND quận, phường sẽ là cánh tay nối dài của chính quyền thành phố phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ở địa bàn nông thôn (5 huyện) vẫn có đủ HĐND và UBND.
https://vnexpress.net/13-nam-tp-hcm-ap-u-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-4192251.html
 
Top