15 tuổi có thể mở tài khoản chứng khoán

demon0989

Member
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để cá nhân đủ 15 tuổi tham gia thị trường chứng khoán khi người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán vừa được Bộ Tài chính công bố, cá nhân được mở tài khoản giao dịch chứng khoán là người đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đối với người từ đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì việc mở tài khoản phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Đây là lần đầu Bộ Tài chính quy định chi tiết độ tuổi được mở tài khoản chứng khoán. Trước đó, tại thông tin hướng dẫn giao dịch ban hành cuối năm 2015, Bộ không đề cập điều khoản này mà chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin nhận biết khách hàng.

Nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán VNDIRETC hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán. Ảnh: Quỳnh Trần.

Nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán VNDIRETC hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán. Ảnh: Quỳnh Trần.

.........................................................................
 
Top