HN 1660 Indo3d , 1660TI Rog Strix còn bảo hành dài giá tốt

HNKN

Junior Member
-1660 Ino3d bảo hành 3/2023 giá 6950k ( còn 1)
-1660Ti Rogstrix bảo hành 6/2022 giá 10 triệu 200k

Lh : 0963298528


 
Last edited:
Top