SG 2 thanh ram laptop 8gb 2666

baod.na37

Junior Member
1 thanh lexar còn bh 1.2024=550k
1 thanh hynix hết bh =500k
Lấy cả 2=1000k nhanh gọn gdtt tân bình
 
Top