20 mươi năm ở nước ngoài,ko bằng ở VN

Có thằng bạn định cư ở nước ngoài về VN chơi .
Nó nói làm bên đó 20 năm mà ko bằng ôm đất 1 năm tại VN .
Bđs giờ mau giàu quá các bác.
 

5xxxxx

Đã tốn tiền
Đúng rồi.
Thằng bạn bên vnexvia theNEXTvoz for iPhone
 
Top