SG 2080 Super Aorus, Kit Ram Corsair Ven Pro Trắng

killerbee4120

Senior Member
Dư xài cần
Bay 2 em
0914694914
1. 2080 Super Aorus còn BH 06/2023
Đẹp keng không trâu không cày bừa
bay
2. Cặp ram trắng bus 3200 bay
Xách tay bao test 7 ngày
2021351777a9-0cfc-4ff0-8724-06431183c01f.jpg

202172d2e919-60d8-4522-aaa2-6b749a50436c.jpg
 
Last edited:
Top