25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Cryolite.C

Senior Member
https://tuoitre.vn/25-truong-dai-ho...-chi-nang-luc-ngoai-ngu-20220903151917818.htm

TTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước.

25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ - Ảnh 1.

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) là một trong bốn đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo danh sách Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố, tính đến cuối tháng 8-2022, có tổng cộng 25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh).

1. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

2. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3. Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường Đại học Cần Thơ

7. Trường Đại học Hà Nội

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Trường Đại học Vinh

10. Học viện An ninh nhân dân

11. Trường Đại học Sài Gòn

12. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

13. Trường Đại học Trà Vinh

14. Trường Đại học Văn Lang

15. Trường Đại học Quy Nhơn

16. Trường Đại học Tây Nguyên

17. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

18. Học viện Báo chí và tuyên truyền

19. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

20. Học viện Khoa học quân sự

21. Trường Đại học Thương mại

22. Học viện Cảnh sát nhân dân

23. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)

24. Trường Đại học Kinh tế - tài chính TP.HCM

25. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Như vậy, so với danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam bộ công bố cuối tháng 3-2022, đợt này có thêm bốn đơn vị, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Kinh tế - tài chính TP.HCM và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 24-1-2014, trên cơ sở ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh ở các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau:

25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ - Ảnh 2.

...
 
Top