27 tuổi có còn phải nhập ngũ?

Kenny Long

Member
Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tôi là Nguyễn Hữu Thái (huyện Thủ Thừa, Long An). Vừa rồi, hội đồng xét tuyển nghĩa vụ quân sự xã gửi giấy báo cho tôi khám sức khỏe để xét tuyển vào tháng 3/2021. Tuy nhiên, với số tuổi hiện tại thì tôi đã 27 tuổi.

Cho tôi hỏi cách tính độ tuổi gọi nhập ngũ như thế nào và trường hợp của tôi còn nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ không?

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM

Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
https://zingnews.vn/27-tuoi-co-con-phai-nhap-ngu-post1152592.html
 
Top