28 tuổi học code, IT từ con số 0 thì có quá trễ?

28 thì hên xui vì kinh nghiệm thực tế a là số 0. A học mấy khóa lập trình với ra làm các dự án nó khác nhau lắm. A vượt qua được thì lên dần được. Nhưng lên dần thì nó lại có một cái phải vượt qua được, người ta gọi là clean code, cấu trúc code. Code 1 a mới đi làm với code 1 người kinh nghiệm nó khác nhau lắm, ko phải cứ làm lâu năm là thành đâu. Nên hên xui a xin được vào công ty có người kinh nghiệm làm thì trình code lên rất nhanh, ko mãi a chỉ là thằng thợ code lâu năm mà thôi, đến lúc rồi cũng bị thải. Mà e a đang làm lính nhảy sang làm IT làm gì, nhảy môi trường nặng, sốc quá có khi thăng đó. Nghề này nó bào thể lực ác lắm, chớ méo như vozer truyền miệng đâu
 
28 thì hên xui vì kinh nghiệm thực tế a là số 0. A học mấy khóa lập trình với ra làm các dự án nó khác nhau lắm. A vượt qua được thì lên dần được. Nhưng lên dần thì nó lại có một cái phải vượt qua được, người ta gọi là clean code, cấu trúc code. Code 1 a mới đi làm với code 1 người kinh nghiệm nó khác nhau lắm, ko phải cứ làm lâu năm là thành đâu. Nên hên xui a xin được vào công ty có người kinh nghiệm làm thì trình code lên rất nhanh, ko mãi a chỉ là thằng thợ code lâu năm mà thôi, đến lúc rồi cũng bị thải. Mà e a đang làm lính nhảy sang làm IT làm gì, nhảy môi trường nặng, sốc quá có khi thăng đó. Nghề này nó bào thể lực ác lắm, chớ méo như vozer truyền miệng đâu
Phong trần mà bác 🤣, ra quán cafe quen gặp hoài lão kia bật macbook, đeo tai nghe chống ồn, ngồi code chill chill, chiều thì về sớm chắc gym gủng, gái gú
 
Phong trần mà bác 🤣, ra quán cafe quen gặp hoài lão kia bật macbook, đeo tai nghe chống ồn, ngồi code chill chill, chiều thì về sớm chắc gym gủng, gái gú
😂 màu mè hoặc chuyên bán mấy tool like, view fb thì còn thế, chứ deadline có mà hùng hục như trâu, quần áo xộc xệch, mắt lờ đờ ý 🤣
 
Back
Top