30 tuổi không có gì trong tay là thất bại? Hãy ngừng phủ định bản thân

The Walking Alive

Senior Member
Bằng cấp nó là điều kiện cần ấy. Cố gắng học lớp tại chức buổi tối đi thím. Sẽ tốn tiền, thời gian, vừa học vừa làm vất vả áp lực, nhưng ít nhất sẽ khá hơn bây giờ.
Bh còn có hệ đại học từ xa chỉ lúc thi mới đến tập trung cũng khá nhàn. Bài tập làm hết trắc nghiệm sau 3 năm có bằng chính quy ngon lành :byebye:
 
Top