SG 3080Ti Arous Master bh 2/2025 BÁN HOẶC TRADE

vinh021198

Senior Member
HCM. 3080Ti Arous Master bh 2/2025 bán hoặc trao đổi bù trừ. Dư cây VGA FULLBOX còn bảo hành 2/2025. Giá 24 triệu.


80b4463328fdeaa3b3ec.jpg
 
Top