thắc mắc 4 bip là lỗi gì?

Ae hỗ trợ phát, con HP cổ Z440 dở chứng. Bật kêu bip bip bip bip (dài), khả năng lớn nhất là lỗi gì. Xách đi thì mệt lắm.
Cảm ơn ae
 
Top