HN 𝐋𝐢𝐬𝐭 𝗺𝗮𝗰𝗯𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗹𝗮̆́𝗺 𝗻𝗲̀

Nha em co tivi to

Junior Member
🔰 𝐋𝐢𝐬𝐭 𝗺𝗮𝗰𝗯𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗹𝗮̆́𝗺 𝗻𝗲̀ 💯( kèm bảo hành 6 tháng tại shop )
👉 1- MacBook Pro 14 inch 10cpu 16/1Tb chính hãng xuất Fpt bh 2/2023 sạc 28 lần 46.xTr
👉 2- MacBook Pro m1 16/256 grey fullbox 28.xTr sa/a
👉 3- MAcbook pro 16 inch 2019 MvvJ2 i7 16/512 fullbox sạc 4x lần 28.xTr Us
👉 4- MacBook Pro 16 inch 2019 mvvk2 i9 16/1tb fullbox sạc 5x lần 34.xTr Us
👉 5- MacBook Pro 15 inch 2019 i7 16/256 hình thức 99% pin tốt 23.xTr
👉 6- MacBook Pro m1 8/256 22.xTr fullbox màu bạc bảo hành 12/2022
👉 7- MacBook Pro 2018 toucbar 8/256 fullbox 16.xTr
🏠 Tín đồ apple 11 phố cầu mới ngã tư sở Hn
0963085222 uy tín 8 năm luôn bật đánh giá công khai 🚗
 

Attachments

 • 6A739431-F79C-4F46-B82E-D5D0288B08CF.jpeg
  6A739431-F79C-4F46-B82E-D5D0288B08CF.jpeg
  146.4 KB · Views: 6
 • DF280953-B587-4C52-A8A4-ADFF07ED9F1F.jpeg
  DF280953-B587-4C52-A8A4-ADFF07ED9F1F.jpeg
  172.1 KB · Views: 7
 • D4882FBE-6466-4A46-AC38-5012ACF5ADAB.jpeg
  D4882FBE-6466-4A46-AC38-5012ACF5ADAB.jpeg
  681.1 KB · Views: 7
 • 408B88E6-EB7F-40D4-9128-CE6D9165A293.jpeg
  408B88E6-EB7F-40D4-9128-CE6D9165A293.jpeg
  658 KB · Views: 7
 • E997AA0B-583D-45A9-8F89-8A71C4EE05B3.jpeg
  E997AA0B-583D-45A9-8F89-8A71C4EE05B3.jpeg
  279.4 KB · Views: 6
 • CD6BFE5E-1946-403B-84E2-62ABA1BB31A4.jpeg
  CD6BFE5E-1946-403B-84E2-62ABA1BB31A4.jpeg
  222.9 KB · Views: 7
 • BA6ECC40-7D6E-4D3A-97DB-75F49D3DEDF2.jpeg
  BA6ECC40-7D6E-4D3A-97DB-75F49D3DEDF2.jpeg
  232.5 KB · Views: 6
 • E38671BF-A443-4E87-94E4-671B39315E7D.jpeg
  E38671BF-A443-4E87-94E4-671B39315E7D.jpeg
  332.2 KB · Views: 5
Top