8 năm “vạch” sai phạm tại Đại học Ngoại thương

Charlotte Katakuri

Senior Member
Thanh tra Chính phủ cho biết, từ cuối năm 2012 đã có nhiều ý kiến của đảng viên, tổ chức đảng, nhiều báo phản ánh về sai phạm tại Trường Đại học Ngoại thương.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2008, Đại học Ngoại thương là đơn vị tự chủ toàn bộ về tài chính. Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương trực thuộc Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, thuộc Thành uỷ Hà Nội.

Đại học Ngoại thương được quản lý bởi Ban giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, 11 phòng chức năng, các khoa, trung tâm quản lý hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn.

Từ cuối năm 2012, nhiều ý kiến của đảng viên, tổ chức đảng, nhiều báo phản ánh về sai phạm của cá nhân Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu thời kỳ đó và Phó Hiệu trưởng Đào Thị Thu Giang trong quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và sự mất đoàn kết trong nội bộ Ban giám hiệu.

Năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn thanh tra và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 548/KL-TTr ngày 16/7/2013. Từ tháng 7 đến tháng 10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm sau thanh tra.

8 năm “vạch” sai phạm tại Đại học Ngoại thương - 1


Nhấn để phóng to ảnh

Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Không đồng tình với kết luận thanh tra và việc tổ chức thực hiện xử lý sau thanh tra, Chi bộ Khoa Kinh tế và Quốc tế đã có kiến nghị xem xét lại nội dung kết luận và một số giảng viên của Đại học Ngoại thương đã đơn gửi đến nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước và người có thẩm quyền tố cáo các vi phạm của Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu và Phó hiệu trưởng Đào Thị Thu Giang; tố cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bao che người có sai phạm thông qua kết luận thanh tra không đúng bản chất sự việc và xử lý sau thanh tra.

Năm 2014, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ Đại học Ngoại thương, ông Hoàng Văn Châu, bà Đào Thị Thu Giang và đã có văn bản Kết luận số 109-KL/UBKTTU ngày 10/6/2015. Từ tháng 6/2015, Đại học Ngoại thương thực hiện kiểm điểm theo Kết luận số 109.

Không đồng tình với quá trình kiểm điểm, xử lý theo Kết luận số 109 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội tại Đại học Ngoại thương và việc tổ chức tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, người tố cáo tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và Hà Nội tiếp tục tố cáo vi phạm của lãnh đạo Đại học Ngoại thương.

Vụ việc đã được Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo, nhiều cơ quan của Đảng, Nhà nước xem xét nhưng người tố cáo vẫn tiếp tục tố cáo về cái sai phạm tại Đại học Ngoại thương và việc giải quyết của cơ quan chức năng.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/8-nam-vach-sai-pham-tai-dai-hoc-ngoai-thuong-20200316161224301.htm
 
Top