HN Adapter Dell 210W - ZIN do Delta OEM M6800 19.5V-10.8A đây !!! :SEXY:

CreativeThinkingV2i

Senior Member


.....................

.................................
Thanks all Anh em !!!

Lên là lên
 
Top