ae vozforums ở bên kia đâu rồi

Đây đây, tôi đây, có cần gọi luôn mấy cái clone vào điểm danh luôn không? Hay chỉ cần đại diện thôi :boss:
 
Top