ai có biết thông tin bà bói phong thủy hoàng tữ gió .

Mẫn Laview

Senior Member
Chỗ này quen ghê, ở Nha Trang nhỉ
buon2.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Toàn nhìn tướng bốc phét.
Năm 2006 tôi đi đà nẵng, gặp mệ kia nhìn tướng tôi phán phải mướn 2-3 người ở trong nhà thì làm ăn mới khá. Lý do vì tướng tôi nhìn như đại gia thứ thiệt. Mà bên Mỹ này mướn 2-3 người ở thì phải thuộc triệu triệu phú kiểu nhà con Kim , chứ còn lương IT bèo bọt mà mướn 1 đứa ở thôi trả hộc máu rồi lấy đéo đó mà mướn 2-3 đứa.
 
Top