Ai có thể thách thức cuộc đua trở lại Nhà Trắng của ông Trump?

f0ng

Đã tốn tiền
Võ mồm thường xuyên như bác tôi thì đẹp nhất là support một tay nào đó ra ứng cử rồi lấy một ghế trong thượng/hạ viện để tối ngày chọc ngoáy cho bọn kia điên lên mới lắm cái để xem
 
Top