Ai rành luật cho hỏi

Maybes4

Senior Member
Sinh viên A học ở đại học B và muốn mua thẻ bhyt dạng bắt buộc(Do nhà nước trợ giá cho hs sv và chỉ có trường được bán) nhưng trường từ chối do sv này đóng trễ hạn do trường quy định.
Biết mình không thể mua bhyt dạng bắt buộc nữa nên sv A quyết định mua bhyt theo dạng tự nguyện(hộ gia đình,mắc hơn dạng bắt buộc).Sv A qua ủy ban nhân dân để đăng ký mua,song người ở đây bảo rằng họ không đủ thẩm quyền ở tình huống này,muốn mua thì phải lên cơ quan bảo hiểm quận xin xác nhận.
Thế là Sv A lên cơ quan bảo hiểm,và nhận được câu trả lời rằng Sv đang đi học buộc phải mua thẻ bhyt dạng bắt buộc do nhà nước hỗ trợ,không thể mua dạng tự nguyện(Theo luật ở dưới)
Điều 12 Luật BHYT 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014

"Điều 12. Đối tượng tham gia BHYT

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ BHYT đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện BHYT, phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT, khám bệnh, chữa bệnh BHYT, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT, giám định BHYT, thanh toán, quyết toán BHYT đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này."
Họ cũng bảo Sv này nên phản ánh lên khoa hay hiệu trưởng đại học B hay cơ quan bảo hiểm cấp thành phố,bởi họ cho rằng trạm y tế trường làm biếng không muốn đi nộp lắt nhắt chứ thực chất nhà nước không có quy định hạn nộp,sv muốn nộp là nộp thôi.
Sinh viên A lại quay về trường nói lại y chang thì được bảo rằng đây là lỗi của sv A,do quy định trường chỉ cấp bhyt 1 năm 1 lần,sai thì chịu 1 năm không bhyt.

Như vậy dù có muốn mua bhyt theo dạng nào thì sv A cũng không thể,buộc chịu cảnh 0 bhyt 1 năm cho tới năm sau trường cho phép mua và vi phạm pháp luật(Do nhà nước bắt buộc sv hs thuộc đối tượng dc trợ giá bhyt phải tham gia bhyt)

Như vậy theo vozer trong tình huống trên sv A có sai không và nên làm gì để có thể mua bhyt nhằm không phạm pháp? :nosebleed:
 

Arsen.Lupin

Junior Member
Luật mà áp dụng cho bọn văn phòng trường thường chỉ có luật rừng thím ạ. Nhiều khi chúng nó lười hoặc sai bét ra đấy, thì Sv cũng phải chịu thôi. Giờ chỉ có nước phản ánh lên cấp cao hơn hoặc Sv không khai mình là sinh viên, mà bảo làm tự do hay gì đó, rồi đến đại lý bán bảo hiểm xã hội (bưu điện xã…) gần nhất và hoàn thiện các giấy tờ xin cấp thẻ BHYT tự nguyện thử xem.
 

Maybes4

Senior Member
Luật mà áp dụng cho bọn văn phòng trường thường chỉ có luật rừng thím ạ. Nhiều khi chúng nó lười hoặc sai bét ra đấy, thì Sv cũng phải chịu thôi. Giờ chỉ có nước phản ánh lên cấp cao hơn hoặc Sv không khai mình là sinh viên, mà bảo làm tự do hay gì đó, rồi đến đại lý bán bảo hiểm xã hội (bưu điện xã…) gần nhất và hoàn thiện các giấy tờ xin cấp thẻ BHYT tự nguyện thử xem.
làm như bác thì năm sau mua tiếp bhxh cho sv dc ko nhi?
 

UntilYou2

Junior Member
Có thấy quy định là bắt buộc mua tại trường hay tại ủy ban đâu, mình đang sv nhưng mua bảo hiểm ở địa phương đây, trường thu 1 lần là đúng vì trường thường gom và nộp 1 lần, còn địa phương không chịu thu chắc làm họ làm biến thu lắc nhắc
À mình sv luật
 

Maybes4

Senior Member
Có thấy quy định là bắt buộc mua tại trường hay tại ủy ban đâu, mình đang sv nhưng mua bảo hiểm ở địa phương đây, trường thu 1 lần là đúng vì trường thường gom và nộp 1 lần, còn địa phương không chịu thu chắc làm họ làm biến thu lắc nhắc
À mình sv luật
địa phưởng ở đây là cơ quan nào z bác?
T đã ra ubnd lẫn cqbh nhưng họ đều bảo cái này trường bán.
Họ làm biếng mua thì ko đúng vì t mua với cả nhà luôn,cả nhà t họ thu tiền tới t bảo về trường. :confused:
 

UntilYou2

Junior Member
địa phưởng ở đây là cơ quan nào z bác?
T đã ra ubnd lẫn cqbh nhưng họ đều bảo cái này trường bán.
Họ làm biếng mua thì ko đúng vì t mua với cả nhà luôn,cả nhà t họ thu tiền tới t bảo về trường. :confused:
Của mình thì họ thu luôn, còn chổ thím thì họ làm biến làm hồ sơ đó, thím ra nói thím học xong rồi cbi về nhà là hết lí do từ chối thôi, kiểu đùng đẩy trách nhiệm thì xứ này nó vậy
 

Maybes4

Senior Member
Của mình thì họ thu luôn, còn chổ thím thì họ làm biến làm hồ sơ đó, thím ra nói thím học xong rồi cbi về nhà là hết lí do từ chối thôi, kiểu đùng đẩy trách nhiệm thì xứ này nó vậy
khi mình nói vậy mình vẫn phảo đưa thẻ cũ lẫn cmnd ra cho họ xem mà thím.Họ nhìn vào họ vẫn biết mà
 
Top