Ám ảnh vì cảnh "nóng" phải quay... 100 lần trong phim đoạt Cành Cọ Vàng

Putin Đại Đế

Senior Member
Nhiều ng nổi tiếng răng cửa thưa mà ko làm mà. Như Madonna, vợ cũ anh Depp, Elijah wood, josh harnett... Tôi thuộc tên vì răng vợ t cũng vậy, và chuyên dẫn tên những ng này khi có ai hỏi sao không niềng....
Misson Impossble của anh Tom. vợ anh Bond trong "No time to die" :shame: , em này có vẻ đẹp lạ phết, đặc biệt 2 quả răng cửa cách nhau cả cây số nhưng không làm lại :D
Bên phương Tây họ coi đó là kiểu răng đẹp nhất.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top