tin tức AMD Ryzen 9 5950X được ép xung lên 6 GHz all-core trên... MacOS

Harry James Potter

Đã tốn tiền
Intel's tear
Intel's tear and Intel fan's saliva
 
Top