[ẤN ĐỘ] Chiếc xe đạp siêu thử thách, treo thưởng cho người đi được 10m

bốc đầu là xong, game dễ vl. có đứa bảo bốc vẫn lái, thì vẫn lái đấy thôi nhưng nó có điều khiển hướng xe éo đâu?
điều khiển hướng xe là do đổ người của người lái rồi
 
Back
Top