[Ấn Độ]- Chồng lừa vợ đi mổ lấy thận để bán ra chợ đen lấy tiền

calongtong2512

Senior Member
Thực ra tụi Ấn này do gen hay sao ấy mà kể cả Ấn trắng hàng họ thâm đen. Trước tôi làm phục vụ ở pub có bắt chuyện với 2 thằng tây lông, chúng nó kể bọn Ấn trắng nhìn thì ngon, nhưng Bím với hai đầu vú thâm vãi, thêm người có mùi nữa, chỉ chịch là chính, chả hôn hít gì hết.
Mùi là do tụi nó ăn hành sống mấy chục thế kỷ, gen cái mùi nó lưu qua hàng ngàn thế hệ, thậm chí muỗi cũng đéo chích tụi nó, chỉ chích bọn nước ngoài khi đến Ấn.
Thông tin trên do sư trụ trì chùa VN ở Varanasi cho hay.
 
Top