Ấn Độ điều 50.000 quân tới biên giới, Trung Quốc kêu gọi hạ nhiệt

Ong_Co_Obama

Đã tốn tiền
Ước mơ của Ấn Độ là quốc gia được cở sở hạ tầng như Trùn Quốc… video nào của China cũng có tụi Ấn nhảy vào khen lấy khen để rồi mong được đến chơi, tụi Ấn cũng tẩy chay đồ điện tử China bẳng mồm thôi… fan cuồng China nữa là đằng khác.
 

proud_bucket

Đã tốn tiền
Ước mơ của Ấn Độ là quốc gia được cở sở hạ tầng như Trùn Quốc… video nào của China cũng có tụi Ấn nhảy vào khen lấy khen để rồi mong được đến chơi, tụi Ấn cũng tẩy chay đồ điện tử China bẳng mồm thôi… fan cuồng China nữa là đằng khác.
1 đám còm chỉ là 1 phần.
2 csht # sp đầu ra
 

khoanhuynh97

Senior Member
Ấn đanh với Trung thì Việt Nam cũng ăn shit, vozer ngây thơ thế này từ bao giờ thế nhỉ??
K4Yro2A.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top