[Ấn Độ] Một triệu người hành hương về sông Hằng để gột rửa tội lỗi

herotai

Senior Member
Vừa đái vừa ỉa vừa bốc ăn vừa thuỷ táng vừa xúc miệng vừa nấu ăn vừa tắm gột rửa, chỉ có thể là xứ hấp diêm :dribble:
 

Going Merry

Đã tốn tiền
Sông nào mà chứa được hết tội lỗi của bọn Hiếp Dâm?

Gửi từ Samsung SM-G920S bằng vozFApp

Dòng sông đầy xác chết đó


Gửi từ Vùng đất của KING tộc bằng vozFApp
 
Top