Ẩn số mang tên thế hệ N - NEXTgen

JourneyMan.

Member
Không gì có thể cản được sự ra đời của một thế hệ mới
Và ngay bây giờ, chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu về thế hệ N. Họ là ai?
Họ có chọn Tab sex thay cho Tab voz vì sợ bị nhận ra mình là vozer hay không?
 
Last edited:
Top