Anh em có đọc nội quy không?

Bạn có đọc nội quy không?

  • có, sau khi nào bị ban

    Votes: 2 33.3%
  • Không, trước khi bị ban

    Votes: 4 66.7%

  • Total voters
    6

LeoJr

Junior Member
Nội quy next voz hình như chưa update, mod bảo lớn rồi phải tự biết cư xử nhé thím :beat_brick:
 
Top