Anh sẽ dừng lại để em không phải chạy nữa !

switkaet

Senior Member
ở một mình cho thoải mái em?
trái tim này cô đơn đủ r anh
 

mapususu

Senior Member
Buông đi ạ. Cái gì của mình sẽ là của mình. Không phải thì dù cố gắng thế nào cũng thuộc về mình được.
 

Attachments

  • 7F1AEE60-2898-4FEB-B61E-042128747691.jpeg
    7F1AEE60-2898-4FEB-B61E-042128747691.jpeg
    71 KB · Views: 4
Top