App MBBank ngu học

Chuyển tiền éo được phải bắt thiết lập hạn mức cái qq gì ấy không tự chỉnh được phải liên hệ tụi nó. Nhắn fb thì éo rep gọi điện thì éo nghe óc chó tụi mbbank.
 
Top