App the next voz có chức năng mới?

donhave

Junior Member
Chào các thím. Có thím nào xài app theNextvoz mà hôm nay thấy cái dòng hiển thị tông tin CPU trên đt như thế này không?


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top