TQ Apple Macbook Pro 2021 16inch M1 Pro 512Gb SSD 16Gb Ram Gray- New Seal

emyeumeonhatF17

Senior Member
gía bên đó vẫn trên 55tr mà thím, thím có nhầm với k ạ?
Screen Shot 2023-01-12 at 22.19.14.png

55 là 1TB, đang bão giá mà.
 
Top